Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 06/03/2012 08:15:00

Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger har 5. mars 2012 solgt 12.000 aksjer i Schibsted ASA til en gjennomsnittlig kurs på NOK 189,9708. Etter transaksjonen eier Trond Berger 8.936 aksjer i Schibsted ASA. Aksjesalget skjer som følge av kjøp av hytte.

Vararepresentant i konsernstyret, valgt av de ansatte, Arve Jakobsen har 15. februar 2012 solgt 31 aksjer i Schibsted ASA til kurs 175,4355. Etter transaksjonen eier Jakobsen ingen aksjer i Schibsted ASA.

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 5. mars 2012 20.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 25.120 aksjer kurs NOK 132,70. Etter opsjonsinnløsningen eier Schibsted 992.878 egne aksjer.

Oslo, 6. mars 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12