Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 02/03/2012 08:15:00

Primærinnsider, Jan Erik Knarbakk, direktør i Schibsted ASA og adm. direktør i Schibsted Forlag AS, har 1. mars 2012 solgt 15.063 aksjer i Schibsted ASA til gjennomsnittskurs NOK 184,00 pr. aksje. Knarbakk har etter transaksjonen ingen aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 2. mars 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12