Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 01/03/2012 08:30:00

I forbindelse med Schibsteds rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner ble det 29. februar 2012 innløst 30.000 opsjoner med rett til kjøp av totalt 37.680 aksjer. Opsjonene ble tildelt i 2008, og har frist for innløsning 24. juni 2013.

Opsjonene har innløsningskurs NOK 132,70 pr. aksje.

Det er reinvesteringsplikt på 50 prosent av gevinst etter skatt knyttet til opsjonsordningen, med enkelte unntak.

Følgende primærinnsidere har innløst opsjoner og videresolgt aksjer:

Primærinnsider Antall opsjoner innløst Tilsvarende antall aksjer Opsjons-beholdning etter innløsning Reinvestert antall aksjer Aksje-beholdning etter reinvestering
Gunnar Strømblad 15.000 18.840 15.000 1.086 13.493
Jan Erik Knarbakk 15.000 18.840 0 0 15.063

Schibsted har i forbindelse med innløsningen av opsjonene videresolgt 36.594 egne aksjer i markedet til gjennomsnittskurs NOK 183,73 per aksje. Etter opsjonsinnløsningen eier Schibsted ASA 1.024.278 egne aksjer.

Primærinnsider Sigrid Rambøl har 29. februar 2012 solgt 212 aksjer i Schibsted ASA til en snittkurs på NOK 183,0472. Rambøl har ingen aksjer i Schibsted ASA etter transaksjonen.

Oslo, 1. mars 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12