Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/05/2011 08:00:00

Styremedlem i Schibsted Eva Berneke har 16. mai 2011 kjøpt 2.125 aksjer i Schibsted ASA til gjennomsnittskurs NOK 164,9523 pr. aksje. Ny beholdning av aksjer i selskapet etter transaksjonen er 2.125.

 

Oslo, 18. mai 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12