Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 06/12/2010 08:30:00

Styreleder Ole Jacob Sunde i Schibsted ASA har 3. desember 2010 solgt 40.000 aksjer i Schibsted ASA gjennom Ringgården AS til gjennomsnittskurs NOK 160,7411 pr. aksje. Ny beholdning av aksjer i selskapet etter transaksjonen er 121.244.

 

Oslo, 6. desember 2010
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12