Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/07/2009 08:00:00

Det vises til melding datert 8. juli 2009 om allokering av aksjer til primærinnsidere i Schibsted ASA i forbindelse med selskapets forstrinnsrettsemisjon. Den totale tildeling av aksjer til konserndirektør Gunnar Strömblad var da ikke kjent. Det endelige resultatet er at Strömblad er tildelt totalt 2 644 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stk. Strömblads samlede beholdning av Schibsted-aksjer er etter dette 7 052.
 
 
Oslo, 13. juli 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør