Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 03/07/2009 15:09:01

Frank Johansen, vararepresentant for de ansatte i konsernstyret i Schibsted ASA, har 22. juni 2009 tegnet seg for 54 aksjer og 1. juli 2009 tegnet seg for 2.000 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Johansen har 92 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 2.146 aksjer ved full tildeling. Johansen har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
 
Oslo, 3. juli 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør