Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 03/07/2009 08:59:49

Ringgården AS, selskap 100 prosent eid av Ole Jacob Sunde, styreleder i Schibsted ASA, har 2. juli 2009 tegnet seg for 72.000 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Ringgården AS har 100.000 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 172.000 aksjer ved full tildeling. Ringgården AS har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Samlet beholdning av Schibsted-aksjer for Ole Jacob Sunde og nærstående vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen være 172.000 aksjer ved full tildeling. 
 
 
Oslo, 3. juli 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør