Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 03/07/2009 08:30:00

Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted ASA, har 2. juli 2009 tegnet seg for 3.000 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Ryssdal har 4.406 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 7.406 aksjer. Ryssdal har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
Cathrine Foss Stene, HR-direktør i Schibsted ASA, har 2. juli 2009 tegnet seg for 1.000 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Foss Stene har 1.063 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 2.063 aksjer ved full tildeling. Foss Stene har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
 
Oslo, 3. juli 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør