Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/01/2015 16:47:18

Primærinnsider Pierre-Francois Marteau har 19. januar 2015 solgt 852 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 487,40 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Marteau 536 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 19. januar 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12