Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 02/07/2009 08:50:30

Birger Magnus, konserndirektør Norge og konsernutvikling i Schibsted ASA, har 1. juli 2009 tegnet seg for 8.053 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Magnus har 13.423 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 21.476 aksjer. Magnus har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
Libras AS, selskap 100 prosent eid av Sverre Munck, konserndirektør Internasjonal i Schibsted ASA, har 1. juli 2009 tegnet seg for 6.350 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Libras AS har 8.629 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 14.979 aksjer ved full tildeling. Libras AS har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Samlet beholdning av Schibsted-aksjer for Sverre Munck og nærstående vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen være 14.979 aksjer ved full tildeling. 
 
Sigrid Rambøl, financial controller i Schibsted ASA, har 1. juli 2009 tegnet seg for 37 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Rambøl har 63 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 100 aksjer. Rambøl har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør i Schibsted ASA, har 1. juli 2009 tegnet seg for 600 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Steigedal har 463 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 1.063 aksjer ved full tildeling. Steigedal har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
 
Oslo, 2. juli 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør