Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 01/07/2009 08:30:00

Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans Schibsted ASA, har 30. juni 2009 tegnet seg for 6.000 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Berger har 9.706 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 15.706 aksjer ved full tildeling. Berger har 30. juni 2009 solgt 5.000 tegningsretter i Schibsted ASA til kurs NOK 15,00. Berger har etter dette ingen tegningsretter i behold. Trobe Invest AS, selskap 100 prosent eid av Trond Berger har 30. juni 2009 tegnet seg for 3.000 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Trobe Invest AS har 2.010 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 5.010 aksjer ved full tildeling. Trobe Invest AS har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Samlet beholdning av Schibsted-aksjer for Trond Berger og nærstående vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen være 20.716 aksjer ved full tildeling.  
 
Tove Sildnes, konserncontroller i Schibsted ASA, har 30. juni 2009 tegnet seg for 55 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Sildnes har 92 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 147 aksjer. Sildnes har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
 
 
Oslo, 1. juli 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør