Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/06/2009 08:30:00

Bernt Olufsen, ansvarlig redaktør i Verdens Gang, har 29. juni 2009 tegnet seg for 5.826 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Olufsen har 9.710 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 15.536 aksjer. Olufsen har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Nærstående til Bernt Olufsen har 29. juni 2009 tegnet seg for 491 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Nærstående til Olufsen har 819 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 1.310 aksjer. Nærstående til Olufsen har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Samlet beholdning av Schibsted-aksjer for Bernt Olufsen og nærstående vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen være 16.846 aksjer.
 
 
Oslo, 30. juni 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør