Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 29/06/2009 08:30:00

Catharina Thorenfeldt, finansdirektør i Schibsted ASA, har 26. juni 2009 tegnet seg for 300 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Thorenfeldt har 439 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 739 aksjer ved full tildeling. Thorenfeldt har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
Ingrid Askildsen, konsernregnskapssjef i Schibsted ASA, har 26. juni 2009 tegnet seg for 63 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Askildsen har 63 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 126 aksjer ved full tildeling. Askildsen har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
 
Oslo, 29. juni 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør