Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/06/2009 08:30:00

Oddbjørn Idstad, business controller i Schibsted ASA, har 24. juni 2009 tegnet seg for 500 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Idstad har 92 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 592 aksjer ved full tildeling. Idstad har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
Jan Erik Knarbakk, konserndirektør i Schibsted ASA, har 23. juni 2009 tegnet seg for 2.500 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Knarbakk har 12.563 aksjer i Schibsted ASA, og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 15.063 aksjer ved full tildeling. Jan Erik Knarbakk har 24. juni 2009 solgt 8.395 tegningsretter i Schibsted ASA til kurs NOK 15,00. Knarbakk har etter dette ingen tegningsretter i behold.
 
Britt Nilsen, økonomidirektør i Schibsted ASA, har 24. juni 2009 tegnet seg for 107 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Nilsen har 107 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 214 aksjer ved full tildeling. Nilsen har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
Gunnar Strömblad, konserndirektør i Schibsted ASA, har 24. juni 2009 tegnet seg for 2,639 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Strömblad har 4.408 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 7.047 aksjer. Strömblad har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
 
Oslo, 25. juni 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør