Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 24/06/2009 08:30:00

Gunnar Kagge, styremedlem i Schibsted ASA, har 23. juni 2009 tegnet seg for 39 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Kagge har 39 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 78 aksjer ved full tildeling. Kagge har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
Karl-Christian Agerup, styremedlem i Schibsted ASA, har 23. juni 2009 tegnet seg for 5.000 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Agerup har 1.912 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 6.912 aksjer ved full tildeling. Agerup har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Ramali AS, selskap 100 prosent eid av Karl-Christian Agerup, har 23. juni 2009 tegnet seg for 3.000 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Ramali AS har 5.000 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 8.000 aksjer. Ramali AS har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Samlet beholdning av Schibsted-aksjer for Karl-Christian Agerup og nærstående vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen være 11.059 aksjer ved utnyttelse av alle tegningsretter og 14.912 aksjer full tildeling.
 
 
Oslo, 24. juni 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør