Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/06/2009 08:25:09

Camilla Jarlsby, juridisk direktør i Schibsted ASA, har 22. juni 2009 tegnet seg for 85 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Jarlsby har 85 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 170 aksjer ved full tildeling. Jarlsby har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
Kjell Aamot, primærinnsider i Schibsted ASA, har 22. juni 2009 tegnet seg for 220 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Aamot har 366 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 586 aksjer. Aamot har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Nærstående til Kjell Aamot har 22. juni 2009 tegnet seg for 180 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Nærstående til Aamot har 300 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 480 aksjer. Nærstående til Aamot har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Gjest Invest AS, selskap 100 prosent eid av Kjell Aamot har 22. juni 2009 solgt 15.000 tegningsretter i Schibsted ASA til kurs NOK 16,00. Selskapet har også tegnet seg for 4.917 nye aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Gjest Invest har 23.195 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 28.112 aksjer. Gjest Invest har etter tegningen ingen tegningsretter i behold. Samlet beholdning av Schibsted-aksjer for Kjell Aamot og nærstående vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen være 29.178 aksjer.
 
 
Oslo, 23. juni 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør