Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 22/06/2009 08:30:00

Anne-Lise von der Fehr, styremedlem i Schibsted ASA, har 19. juni 2009 tegnet seg for 37 aksjer til NOK 34,00 pr. stykk i Schibsteds pågående fortrinnsrettsemisjon. Von der Fehr har 63 aksjer i Schibsted ASA og vil ved registrering av gjennomføringen av emisjonen eie 100 aksjer. Von der Fehr har etter tegningen ingen tegningsretter i behold.
 
 
Oslo, 22. juni 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør