Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/10/2008 15:00:00

Ansatte i Schibsted-konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil kr 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til vektet gjennomsnittlig markedspris i perioden 15. september 2008 til 19. september 2008 minus 20 % rabatt, dvs. kr 93,33 pr. aksje. Dette innebærer kjøp av totalt 63 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 30. september 2008. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:

Navn/ny samlet aksjebeholdning:

 
 
Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.
 
 
Oslo, 8. oktober 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør