Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/10/2007 09:28:47

Ansatte i Schibsted-konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil kr 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til vektet gjennomsnittlig markedspris i perioden 20. august 2007 til 24. august 2007 minus 20 % rabatt, dvs. kr 203,21 pr. aksje. Dette innebærer kjøp av totalt 29 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 21. september 2007. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:
 
Ny aksjebeholdning:
     

 
Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.
 
Oslo, 30. oktober 2007
SCHIBSTED ASA