Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/01/2015 16:35:00

Primærinnsider Torry Pedersen har 9. januar 2015 solgt 5.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 480,0135 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Pedersen og nærstående 7.613 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 9. januar 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12