Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/10/2006 07:54:46

Ansatte i Schibsted-konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil kr 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til gjennomsnittlig markedspris i perioden 21. august til 25. august minus 20 % rabatt, dvs. kr 145,40 pr. aksje. Dette innebærer kjøp av totalt 41 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 22. september 2006. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:
 
 
Ny aksjebeholdning:           
 
 
Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.
 
 
Oslo, 9. oktober 2006
SCHIBSTED ASA