Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/07/2005 11:46:21

Ansatte i Schibsted konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til
gjennomsnittlig markedspris i perioden 23. mai – 27. mai minus 20% rabatt, dvs NOK 135,22 pr. aksje, og innebærer kjøp av totalt 44 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet
var 24. juni 2005. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:
 
Ny aksjebeholdning:
 

 

 
Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager. 
 
Oslo, 7. juli 2005
SCHIBSTED ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations