MELDEPLIKTIG HANDEL

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 09/07/2004 09:17:48

Ansatte i Schibsted konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til
gjennomsnittlig markedspris i perioden 7. mai – 28. mai minus 20% rabatt, dvs NOK 92,85 pr. aksje, og innebærer kjøp av totalt 64 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet
var 22. juni 2004. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:
 
Ny aksjebeholdning: 

 •  Kjell Aamot 12.705
 •  Bernt Olufsen 6.591
 •  Trond Berger 5.529 
 •  Aslak Ona 4.155
 •  Sverre Munck 2.452
 •  Olav Mugaas 1.530
 •  Hans Erik Matre 1.247
 •  Berit Bjerg 742
 •  Hilde Harbo 705
 •  Gunnar Nordby 705
 •  Håkon Letvik 693
 •  Catharina Thorenfeldt 306
 •  Lena K. Samuelsson  270
 •  Audun Solberg 252
 •  Rolv Erik Ryssdal 229
 •  Elisabeth Blom Tindlund 229
 •  Stein Yndestad 229
 •  Helena Müller 151
 •  Gisle Glück Evensen 151
 •  
  Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.
  Oslo, 9. juli 2004
  SCHIBSTED ASA

  Gisle Glück Evensen
  Investor Relations