Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/07/2003 14:17:30

Ansatte i Schibsted konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til gjennomsnittlig markedspris i perioden 8. mai – 27. mai minus 20% rabatt, dvs NOK 68,54 pr. aksje, og innebærer kjøp av totalt 87 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 20. juni 2003. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:
 
Kjell Aamot 12.641
Bernt Olufsen 6.527
Trond Berger 5.465
Aslak Ona 4.091
Sverre Munck 2.388
Olav Mugaas 1.466
Hilde Harbo 641
Gunnar Nordby 641
Catharina Thorenfeldt 242
Lena K. Samuelsson  206
Audun Solberg 188
Rolv Erik Ryssdal 165
Elisabeth Blom Tindlund 165
Stein Yndestad 165
Helena Müller 87
Liz Ovesen 87
Gisle Glück Evensen 87

 

 
 
Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager. 
 
Oslo, 21. juli 2002
SCHIBSTED ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations