Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/07/2003 14:17:30

Ansatte i Schibsted konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til gjennomsnittlig markedspris i perioden 8. mai – 27. mai minus 20% rabatt, dvs NOK 68,54 pr. aksje, og innebærer kjøp av totalt 87 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 20. juni 2003. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:
 
Kjell Aamot12.641
Bernt Olufsen6.527
Trond Berger5.465
Aslak Ona4.091
Sverre Munck2.388
Olav Mugaas1.466
Hilde Harbo641
Gunnar Nordby641
Catharina Thorenfeldt242
Lena K. Samuelsson 206
Audun Solberg188
Rolv Erik Ryssdal165
Elisabeth Blom Tindlund165
Stein Yndestad165
Helena Müller87
Liz Ovesen87
Gisle Glück Evensen87

 

 
 
Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager. 
 
Oslo, 21. juli 2002
SCHIBSTED ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations