Meldepliktig Handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 02/07/2002 09:12:13

Ansatte i Schibsted konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs.
 
Kursen ble fastsatt til gjennomsnittlig markedspris i perioden 3. juni – 7. juni minus 20% rabatt, dvs NOK 76,48 pr. aksje, og innebærer kjøp av totalt 78 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 24. juni 2002.
 
Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:
 

Ny aksjebeholdning:         
–         Kjell Aamot 12.554
–         Trond Berger   5.378          
–         Jan Erik Knarbakk  4.479           
–         Birger Magnus 9.002
–         Catharina Thorenfeldt 155
–         Elisabeth Blom Tindlund    78
–         Olav Mugaas 1.379
–         Einar Hanseid 2.499
–         Aslak Ona 3.963
–         Bernt Olufsen 5.440
–         Håkon Olav Kjernsmo  77
–         Berit Bjerg    678
–         Hilde Harbo    554
–         Gunnar Nordby    554
–         Håkon Letvik    629
–         Ole Sivert Prytz    729
–         Gunnar Strömblad 1.440
–         Rolf Erik Ryssdal       78
–         Lena K. Samuelsson    119
 
 
Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.
Oslo, 2. juli 2002
SCHIBSTED ASA
 
Elisabeth Blom Tindlund
Investor Relations