Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 22/12/2014 08:00:00

Ole Jacob Sunde, styreleder i Schibsted ASA har 19. desember 2014 solgt 21.244 aksjer i Schibsted ASA gjennom sitt heleide selskap Ringgården AS til kurs NOK 481,6648 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Sunde inkludert nærstående 100.000 aksjer i Schibsted ASA.

 

Oslo, 22. desember 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12