Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 03/12/2014 16:38:41

Primærinnsider Lena K. Samuelsson, har 3. desember 2014 solgt 2.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 457,30 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Samuelsson inkludert nærstående 5.693 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 3. desember 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12