Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 01/12/2014 08:00:00

Primærinnsider Stein Yndestad, har 28. november 2014 solgt 1.628 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 463,89 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Yndestad 4.394 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 1. desember 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12