Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/11/2014 16:45:46

Primærinnsider Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans, har 25. november 2014 solgt 6.780 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 472,00 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Berger 12.542 aksjer i Schibsted ASA.

Primærinnsider Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef, har 25. november 2014 solgt 8.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 473,00 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Ryssdal 20.154 aksjer i Schibsted ASA.

Primærinnsider Frode Nordseth har 24. november 2014 solgt 2.500 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 466,7692 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Nordseth 2.781 aksjer i Schibsted ASA.

Primærinnsider Terje Seljeseth har 25. november 2014 solgt 6.200 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 474,00 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Seljeseth og nærstående 9.020 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 25. november 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12