Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/11/2014 07:30:00

Primærinnsider Christian Printzell Halvorsen har 24. november 2014 solgt 2.500 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 469,80 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Halvorsen 2.726 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 25. november 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12