Aksjeordning for ansatte:

Meldepliktig handel , Published 28/11/2012 13:00:00

Ansatte i Schibsted Media Group har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til sluttkurs 23. november 2012 minus 20 prosent rabatt, dvs. NOK 180,08 pr. aksje. Dette innebærer kjøp av totalt 33 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 23. november 2012. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:

Navn/ny samlet aksjebeholdning inkludert nærstående

Berger, Trond 11.323
Jarlsby, Camilla 4.998
Kagge, Gunnar 259
Møller, Jacob Andreas 1.144
Nilsen, Britt 369
Rikter, Anders 85
Ryssdal, Rolv Erik 17.793
Schilvold Sørensen, Stian 82
Seljeseth, Terje* 9.265
Steigedal, Jo Christian 880
Yndestad, Stein 2.637

*) Terje Seljeseth og nærstående har til sammen kjøpt 66 aksjer gjennom aksjeordningen.
Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.

Aksjeordningen medfører at Schibsted ASA har solgt 19.800 aksjer til ansatte til kurs NOK 180,08 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Schibsted ASA 963.658 egne aksjer.

Oslo, 28. november 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12