Aksjeordning for ansatte

Meldepliktig handel , Published 24/11/2011 08:50:00

Ansatte i Schibsted Media Group har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil kr 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til sluttkurs 14. november 2011 minus 20 prosent rabatt, dvs. kr 113,36 pr. aksje. Dette innebærer kjøp av totalt 52 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 14. november 2011. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:

Navn/ny samlet aksjebeholdning inkludert nærstående

Askildsen, Ingrid                                            265
Berger, Trond                                       20.936
Grünthal, Raoul                                         2.443
Hagebakken, Liv Monica                                            700
Jarlsby, Camilla                                         3.352
Johansen, Frank Johan                                            312
Jonsen, Marit                                            256
Kagge, Gunnar                                            226
Munck, Sverre                                       18.539
Nilsen, Britt                                            336
Odinsen, Hege Lyngved                                            469
Rikter, Anders                                              52
Ryssdal, Rolv Erik                                       14.263
Rønning, Anders Christian                                            101
Stav, Stine Halla                                            101
Steigedal, Jo Christian                                            847
Seljeseth, Terje                                         6.891
Thorenfeldt, Catharina                                            871
von der Fehr, Anne Lise Mørch                                            201

Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.

Aksjeordningen medfører at Schibsted ASA solgt 36.608 aksjer til ansatte til kurs NOK 113,36 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Schibsted ASA 1.061.958 egne aksjer.

Oslo, 23. November 2011
SCHIBSTED ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12