Aksjeordning for ansatte

Meldepliktig handel , Published 03/12/2010 08:45:00

Ansatte i Schibsted-konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil kr 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til sluttkurs 17. november 2010 minus 20 prosent rabatt, dvs. kr 122,40 pr. aksje. Dette innebærer kjøp av totalt 49 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 17. november 2010. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:

 

Navn/ny samlet aksjebeholdning inkludert nærstående

Askildsen, Ingrid 213
Berger, Trond 18 923
von der Fehr, Anne Lise Mørch 149
Halla, Stine 49
Jarlsby, Camilla 1 956
Jenssen, Roy Alvin 49
Johansen, Frank Johan 260
Jonsen, Marit 204
Kagge, Gunnar 174
Munck, Sverre 16 526
Nilsen, Britt 284
Odinsen, Hege Lyngved 417
Olufsen, Bernt 17 698
Pedersen, Torry 2 728
Rambøl, Sigrid 212
Ryssdal, Rolv Erik 11 236
Steigedal, Jo Christian 795
Thorenfeldt, Catharina 819

 

Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.

 

Som følge av aksjeordningen har Schibsted ASA solgt 36 211 aksjer til Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp til kurs 153,00. Etter transaksjonen eier Schibsted 4.491.461 egne aksjer, hvorav 4.451.961 er eid av Schibsted ASA og 39.500 av datterselskapet Bergens Tidende AS.

 

Oslo, 3. desember 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12