aksjeordning for ansatte

Meldepliktig handel , Published 01/12/2009 20:40:11

Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp overførte 1. desember 2009 41.294 aksjer i Schibsted ASA til ansatte i Schibsted-konsernet i forbindelse med aksjeprogrammet for ansatte. Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp har etter transaksjonen 3.750 aksjer i Schibsted ASA.
 
For øvrig vises det til børsmelding om Meldepliktig handel datert 24. november 2009.
 
 
Oslo, 2. desember 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør