aksjeordning for ansatte

Meldepliktig handel , Published 24/11/2009 09:48:06

Ansatte i Schibsted-konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil kr 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til sluttkurs 20. november 2009 minus 20 prosent rabatt, dvs. kr 94,00 pr. aksje. Dette innebærer kjøp av totalt 63 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 20. november 2009. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:
 
Navn/ny samlet aksjebeholdning inkludert nærstående
 
Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.
 
Oslo, 24. november 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør