aksjeordning for ansatte

Meldepliktig handel , Published 24/11/2009 08:55:00

Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp har 23. november 2009 kjøpt 45.000 aksjer i Schibsted ASA til en snittkurs på NOK 118,3807. Etter transaksjonen er samlet antall aksjer i Schibsted ASA eid av Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp 45.044. Aksjene vil bli videresolgt i forbindelse med Schibsteds program for aksjekjøp for ansatte.
 
 
Oslo, 24. november 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør