Aksjeordning for ansatte

Meldepliktig handel , Published 10/12/2013 10:30:00

Ansatte i Schibsted Media Group har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til sluttkurs 4. desember 2013 minus 20 prosent rabatt, dvs. NOK 311,44 pr. aksje. Dette innebærer kjøp av totalt 19 aksjer. Tegningsfristen for aksjekjøpet var 4. desember 2013. Av selskapets primærinnsidere har følgende personer benyttet tilbudet:

Navn/ny samlet aksjebeholdning inkludert nærstående

Berger, Trond                                        15.843
Buggeland, Svein Arne                                             157
Eilertsen, Frode                                          1.295
Jarlsby, Camilla                                        10 006
Lia, Morten                                              52
Møller, Jacob Andreas                                          1.480
Mørland, Karine Mortvedt                                             284
Nilsen, Britt                                             388
Pedersen, Torry                                        10.111
Rikter, Anders                                             104
Ryssdal, Rolv Erik 30,417
Schilvold Sørensen, Stian                                             101
Seljeseth, Terje*                                        13.124
Steigedal, Jo Christian                                             899
Thorenfeldt, Catharina                                             890
von der Fehr, Anne Lise Mørch 220
Vonen, Mari                                              19
Wismer, Jonas                                              52

*) Aksjene kjøpt av nærstående til Terje Seljeseth.

Aksjene overføres til den enkelte ansatte i disse dager.

Aksjeordningen medfører at Schibsted ASA har solgt 11.818 aksjer til ansatte til kurs NOK 311,44 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Schibsted ASA 654.717 egne aksjer.

Oslo, 10. desember 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12