Aksjespareprogram 2015 for ansatte

Meldepliktig handel , Published 02/03/2015 08:50:00

Schibsted ASA (SCH) – Aksjespareprogram 2015 for ansatte i Schibsted konsernet og tegning fra ansatte primærinnsidere

Det vises til børsmelding publisert 9. april 2014 i forbindelse med Aksjespareprogram for ansatte.

Programmet vil fortsette i 2015. Aksjespareplanen tilbys ansatte i konsernet ansatt i selskaper hvor Schibsted sitt eierskap er mer enn 50 %. Formålet med planen er å motivere og beholde ansatte og samtidig øke interessen rundt selskapets resultater og utvikling gjennom aksjeeierskap.

For 2015 tilbyr selskapet en plan hvor ansatte kan spare mellom NOK 2.000 – NOK 50.000 årlig (eller tilsvarende i lokal valuta) men maksimum 5 % av årlig fast bruttolønn. Ansatte kan innrullere og endre sparebeløp hvert kvartal. Sparebeløpet blir trukket månedlig fra nettolønn. Sparebeløpet blir brukt til å kjøpe Schibsted aksjer på vegne av ansatte kvartalsvis. Kjøp av aksjer vil skje dagen eller dagene etter offentliggjøring av et delårsregnskap. Første kjøp vil gjøres etter offentliggjøring av delårsregnskap for 1. kvartal 2015. DNB vil handle på vegne av selskapet. Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av selskapet vil meldes i henhold til gjeldende regelverk. De ansatte tildeles aksjer til markedskurs på kjøpsdagen uten noen form for rabatt.

Etter to års eiertid vil selskapet tildele én bonusaksje for hver andre aksje kjøpt gjennom tilbudet.

I vedlegg til denne melding finnes en liste over ansatte primærinnsidere som har tegnet seg i aksjespareplanen for 2015. Tegningsbeløpene som oppgis er totale beløp i NOK for 2015. Primærinnsidere kan ikke endre sparebeløp kvartalsvis. Kjøpskurs og antall aksjer vil offentliggjøres når tildeling er gjennomført.

 

 

Oslo, 2. mars 2015

SCHIBSTED ASA

 

Anders Christian Rønning

Investor Relations Officer

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12