Aksjespareprogram for ansatte

Meldepliktig handel , Published 02/03/2015 08:50:00

Schibsted ASA har den 27. februar 2015 videresolgt og overført 10.902 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 451,80 per aksje (sluttkurs 25. februar 2015). Transaksjonen relaterer seg til det tredje tegningsvinduet i aksjespareplanen 2014.

Beholdningen av egne aksjer er etter dette 571.316 aksjer.

Aksjer videresolgt og overført til ansatte primærinnsidere fremgår av vedlegget. 

Det henvises til melding publisert 9. april 2014 for ytterligere informasjon om aksjespareplanen.

 

 

Oslo, 2. mars 2015

SCHIBSTED ASA

 

Anders Christian Rønning

Investor Relations Officer

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments