Aksjespareprogram for ansatte

Meldepliktig handel , Published 11/11/2014 08:45:00

Schibsted ASA har den 10. november 2014 videresolgt og overført 11.205 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 354,00 per aksje (sluttkurs 6. november 2014). Transaksjonen relaterer seg til det andre tegningsvinduet i aksjespareplanen 2014.

Beholdningen av egne aksjer er etter dette 582.218 aksjer.

Aksjer videresolgt og overført til ansatte primærinnsidere fremgår av vedlegget.

Det henvises til melding publisert 9. april 2014 for ytterligere informasjon om aksjespareplanen.

Oslo, 11. november 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments