Aksjespareprogram for ansatte

Meldepliktig handel , Published 25/07/2014 08:50:00

Schibsted ASA har den 24. juli 2014 videresolgt og overført 12.329 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 311,50 per aksje (sluttkurs 23. juli 2014). Transaksjonen relaterer seg til det første tegningsvinduet i aksjespareplanen 2014.

Beholdningen av egne aksjer er etter dette 593.423 aksjer.

Aksjer videresolgt og overført til ansatte primærinnsidere fremgår av vedlegget.

Det andre tegningsvinduet i aksjespareplanen 2014 for ansatte i Schibsted konsernet ble avsluttet 27. juni 2014.

Følgende primærinnsider har tegnet seg i aksjespareplanen for 2014, i tillegg til de som ble annonsert 9. april 2014: Martin Frey, årlig sparebeløp NOK 49.917, totalt antall aksjer i Schibsted ASA før aksjespareprogrammet: 3.239.

Det henvises til melding publisert 9. april 2014 for ytterligere informasjon om aksjespareplanen.

Oslo, 25. juli 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments