allokering av aksjer til primærinnsidere

Meldepliktig handel , Published 08/07/2009 16:30:00

Allokering av nye aksjer utstedt i forbindelse med Schibsted ASAs fortrinnsrettsemisjon er gjennomført. Primærinnsidere i Schibsted ASA er blitt tildelt aksjer til kurs NOK 34,00 i henhold til følgende liste.
 
Oslo, 8. juli 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør