egne aksjer

Meldepliktig handel , Published 20/05/2011 08:00:00

Ved fusjonen mellom Schibsted og Media Norge, gjøres som tidligere meldt 2/3 av betalingen i form av aksjer i Schibsted ASA. I den forbindelse overføres i disse dager 3.981.184 aksjer i Schibsted ASA til de tidligere minoritetsaksjonærene i Media Norge ASA.

 

Etter transaksjonen har Schibsted ASA 101.653 egne aksjer, hvorav 39.500 er eid gjennom Bergens Tidende AS.

 

Oslo, 20. mai 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12