Justert antall aksjer

Meldepliktig handel , Published 11/12/2013 11:35:56

Schibsted viser til melding publisert 10. desember 2013 i forbindelse med Aksjeordning for ansatte. Det er gjort en justering av antall aksjer solgt av Schibsted ASA. Det justerte antallet er 11.837. Schibsted eier etter dette 654.698 egne aksjer.

Oslo, 11. desember 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12