opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 22/12/2010 08:00:00

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 21. desember 2010 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer kurs NOK 142,80.

Etter transaksjonen er Schibsteds beholdning av egne aksjer 4.472.621, hvorav 4.433.121 er eid av Schibsted ASA og 39.500 er eid av datterselskapet Bergens Tidende AS.

 

Oslo, 22. desember 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12