opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 16/12/2010 08:30:00

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 15. desember 2010 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer kurs NOK 142,80.

Etter transaksjonen er Schibsteds beholdning av egne aksjer 4.482.041, hvorav 4.442.541 er eid av Schibsted ASA og 39.500 er eid av datterselskapet Bergens Tidende AS.

 

Oslo, 16. Desember 2010
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12