opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 23/11/2010 08:30:00

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 22. november 2010 30.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 37.680 aksjer kurs NOK 142,80. Opsjonene ble tildelt i 2006, og har frist for innløsning 31. desember 2010.

 

Etter opsjonsinnløsningen eier Schibsted 4.527.672 egne aksjer, hvorav 4.488.172 er eid av Schibsted ASA og 39.500 av datterselskapet Bergens Tidende AS.

 

 

Oslo, 23. november 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12