opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 03/10/2013 08:00:00

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere innløste konsernsjef Rolv Erik Ryssdal 2. oktober 2013 7.500 opsjoner med rett til å kjøpe 9,420 aksjer til i Schibsted ASA kurs NOK 132,70.

Opsjonene ble tildelt i 2008, og er innløst fordi siste mulige innløsningsdag er 31. oktober 2013.

Det er reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsinnløsningen. På bakgrunn av dette ble 8.062 aksjer videresolgt i markedet til kurs NOK 317,257 per aksje mens 1,358 aksjer blir overført til Rolv Erik Ryssdal i disse dager. Ryssdal eier etter transaksjonen 30,398 aksjer i Schibsted ASA.

Etter transaksjonen eier Schibsted ASA 666.535 egne aksjer.

Oslo, 3. oktober 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12