opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 21/02/2013 17:01:15

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble det 21. februar 2013 innløst 52.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 65.940 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 51,00. Det er tak på gevinst ved innløsning av opsjonene, og høyeste kurs aksjene kjøpt gjennom opsjonene kan realiseres til er NOK 125,48.

Det er reinvesteringsplikt knyttet til deler av opsjonene. På bakgrunn av dette ble 35.048 aksjer videresolgt i markedet til kurs NOK 233,9555 per aksje mens 2,632 aksjer ble overført til de aktuelle ansatte.

Etter transaksjonen eier Schibsted 788.747 egne aksjer.

Følgende primærinnsidere har innløst opsjoner:

Gunnar Strömblad, konserndirektør salg, har innløst 15.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 18.840 aksjer. Transaksjonen er gjennomført som et kontantoppgjør, og Strömblads beholdning av aksjer i Schibsted ASA forblir 8.416.  Strömblad har etter transaksjonen ingen opsjoner i Schibsted ASA.

Lena K. Samuelsson, sjefredaktør i Svenska Dagbladet, har innløst 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer. Samuelsson har reinvestert 658 aksjer, og har, inkludert nærstående, 4.953 aksjer og null opsjoner i Schibsted.

Oslo, 21. februar 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12